Polityka prywatności

 1. Informacja Administratora Danych Osobowych
  1. W sprawach dotyczących danych osobowych, Kościół katolicki działa na podstawie Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w Kościele katolickim, wydanego przez Konferencję Episkopatu Polski dnia 13 marca 2018 r.  
  2. Organizatorem inicjatywy duszpasterskiej „960 godzin dla rodzin” jest Wydział Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Świdnickiej.  
  3. Celem inicjatywy jest przeprowadzenie akcji modlitewnej, trwającej 960 godzin, w terminie podanym w punkcie II.1, w intencji umocnienia małżeństw i rodzin, w oparciu o społeczną naukę Kościoła, za wstawiennictwem Św. Rodziny.  
 2. Zbiory danych osobowych
  1. Przetwarzamy dane osobowe podane w zgłoszeniu swojego udziału w inicjatywie, którymi są: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, podczas jej trwania, tzn. od 15. marca 2023 r. do 2. kwietnia 2023 r.  
  2. Zainteresowane osoby mogą ponadto w zgłoszeniu dobrowolnie wyrazić zgodę na regularne otrzymywanie materiałów, pomocnych w modlitwie oraz związanych z ogłoszonym przez Papieża Franciszka „Rokiem św. Rodziny”, także po zakończeniu inicjatywy.  
  3. Dane osobowe przetwarzamy na podstawie formalnej zgody uczestnika, zapisanej podczas wypełniania formularza rejestracyjnego.   
  4. Przekazane przez uczestników dane osobowe służą wyłącznie przekazywaniu informacji związanych z udziałem w inicjatywie i nie są udostępniane osobom trzecim.  
  5. Przechowywane dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.  
 3. Administratorem danych osobowych
  Administratorem danych osobowych jest Diecezja Świdnicka. 
 4. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych.
  Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w ramach inicjatywy można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych Diecezji Świdnickiej. 
 5. Prawa uczestników inicjatywy wobec administratora danych osobowych.
  1. Osoby, których dane osobowe dotyczą, mają prawo żądać ich sprostowania bądź usunięcia.
  2. O przypadkach naruszenia ochrony danych osobowych należy poinformować Inspektora Ochrony Danych Diecezji Świdnickiej. 

Page was started with Mobirise web templates