Modlitwy do św. Józefa i rozważania

Rozważania i modlitwy z sanktuarium św. Józefa w Kaliszu

Otwórz stronę sanktuarium

Tydzień modlitw o ochronę życia

Pobierz broszurę

Litania do św. Józefa

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Józefie...
Przesławny potomku Dawida...
Światło Patriarchów...
Oblubieńcze Bogarodzicy...
Przeczysty stróżu Dziewicy...
Żywicielu Syna Bożego...
Troskliwy Obrońco Chrystusa...
Głowo Najświętszej Rodziny...
Józefie najsprawiedliwszy...
Józefie najczystszy...
Józefie najroztropniejszy...
Józefie najmężniejszy...
Józefie najposłuszniejszy...
Józefie najwierniejszy...
Zwierciadło cierpliwości...
Miłośniku ubóstwa...
Wzorze pracujących...
Ozdobo życia rodzinnego...
Opiekunie dziewic...
Podporo rodzin...
Pociecho nieszczęśliwych...
Nadziejo chorych...
Patronie umierających...
Postrachu duchów piekielnych...
Opiekunie Kościoła świętego...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P. Ustanowił go panem domu swego.
W. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się:
Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa do św. Józefa

(z Listu apostolskiego papieża Franciszka, „Patris corde” – 8.12.2020)

Witaj, opiekunie Odkupiciela,
i oblubieńcze Marii Dziewicy.
Tobie Bóg powierzył swojego Syna;
tobie zaufała Maryja;
z tobą Chrystus stał się człowiekiem.
O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam,
i prowadź nas na drodze życia.
Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę,
i broń nas od wszelkiego zła. Amen.

Modlitwa do św. Józefa

(Modlitwa, którą papież Franciszek codziennie, od ponad czterdziestu lat, odmawia po jutrzni)

Chwalebny Patriarcho, święty Józefie, w którego mocy jest uczynienie możliwym tego, co niemożliwe, spiesz mi na pomoc w chwilach niepokoju i trudności. Weź pod swoją obronę sytuacje bardzo poważne i trudne, które Ci powierzam, by miały szczęśliwe rozwiązanie. Mój ukochany Ojcze, w tobie pokładam całą ufność moją. Niech nie mówią, że przyzywałem Ciebie na próżno, a skoro z Jezusem i Maryją możesz wszystko uczynić, ukaż mi, że twoja dobroć jest tak wielka jak twoja moc. Amen.

Page was started with Mobirise web templates