Intencje modlitewnej sztafety

Trwamy w ogłoszonym niedawno Roku św. Józefa (8 grudnia 2020) a Ojciec Święty już zapowiedział Rok Rodziny. Te dwie inicjatywy przez większość czasu zbiegają się ze sobą. Trudno nie dostrzec przemyślanego w tym planu, tym bardziej, że Rok Rodziny rozpoczyna się dokładnie w Uroczystość św. Józefa (19 marca 2021). Św. Józef to przecież opiekun Świętej Rodziny i patron chrześcijańskich małżeństw.

Pragniemy w naszej diecezji włączyć się w przeżywanie wspomnianych inicjatyw między innymi przez modlitwę. Stąd propozycja akcji „960 godzin dla rodzin”, podczas której będziemy modlić się za rodziny przez wstawiennictwo św. Józefa. Poniżej podana jest propozycja różnych intencji, które warto uwzględnić w swojej modlitwie.

 1. O przezwyciężenie różnych problemów w rodzinach w kontekście trwającej pandemii.
 2. Aby rodzina, która jest skarbem Kościoła, coraz bardziej stawała się centrum życia eklezjalnego.
 3. Aby Rok Rodziny przyczynił się do ożywienie duszpasterstwa małżeństw i rodzin w diecezjach i parafiach.
 4. Aby Kościół urzeczywistniał się nie tylko w świątyniach poprzez liturgię, ale również w naszych domach – poprzez rodzinną modlitwę, małżeńskie więzi, realizowanie w codzienności wspólnoty wiary, nadziei i miłości.
 5. Za małżeństwa przeżywające kryzys, aby Bóg miłosierny uzdrowił rany i uzdolnił do przebaczenia i pojednania.
 6. Za osoby żyjące w związkach niesakramentalnych, aby zachęcone przez Kościół do słuchania słowa Bożego, uczestnictwa w liturgii, wytrwania w modlitwie, wychowywania dzieci w wierze chrześcijańskiej, pielęgnowanie ducha i czynów pokuty z dnia na dzień otwierały się na Bożą łaskę i Jego wolę.
 7. Za narzeczonych, by dobrze przygotowali się do dnia ślubu, wytrwali w wierności Bogu i sobie nawzajem. Niech wzrastają w prawdziwej miłości. Niech Bóg pomorze im zachować czystość przedmałżeńską.
 8. Aby młode małżeństwa były otwarte na dar życia
 9. O ochronę życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci i o nawrócenie dla tych, którzy życie atakują i niszczą.
 10. Za rodziny ubogie, o odpowiednią dla nich pomoc materialną a także duchową.
 11. Za rządzących, aby uchwalane przez nich prawo sprzyjał rozwojowi życia małżeńskiego i rodzinnego.
 12. Intencje własne....

Page was started with Mobirise web templates