Intencje modlitewnej sztafety

Pragniemy w naszej diecezji włączyć się w przeżywanie wspomnianej inicjatywy między innymi przez modlitwę. Stąd propozycja akcji „960 godzin dla rodzin”, podczas której będziemy modlić się za małżeństwa i rodziny. Poniżej podana jest propozycja różnych intencji, które warto uwzględnić w swojej modlitwie.

 1. O pokój na Ukrainie, o zachowanie naszej Ojczyzny od niebezpieczeństwa wojny.
 2. O przezwyciężenie różnych problemów w rodzinach w kontekście trwającej pandemii.
 3. Aby rodzina, która jest skarbem Kościoła, coraz bardziej stawała się centrum życia eklezjalnego.
 4. O ożywienie duszpasterstwa małżeństw i rodzin w diecezjach i parafiach.
 5. Aby Kościół urzeczywistniał się nie tylko w świątyniach poprzez liturgię, ale również w naszych domach – poprzez rodzinną modlitwę, małżeńskie więzi, realizowanie w codzienności wspólnoty wiary, nadziei i miłości.
 6. Za małżeństwa przeżywające kryzys, aby Bóg miłosierny uzdrowił rany i uzdolnił do przebaczenia i pojednania.
 7. Za osoby żyjące w związkach niesakramentalnych, aby zachęcone przez Kościół do słuchania słowa Bożego, uczestnictwa w liturgii, wytrwania w modlitwie, wychowywania dzieci w wierze chrześcijańskiej, pielęgnowanie ducha i czynów pokuty z dnia na dzień otwierały się na Bożą łaskę i Jego wolę.
 8. Za narzeczonych, by dobrze przygotowali się do dnia ślubu, wytrwali w wierności Bogu i sobie nawzajem. Niech wzrastają w prawdziwej miłości. Niech Bóg pomoże im zachować czystość przedmałżeńską.
 9. Aby młode małżeństwa były otwarte na dar życia
 10. O ochronę życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci i o nawrócenie dla tych, którzy życie atakują i niszczą.
 11. Za rodziny ubogie, o odpowiednią dla nich pomoc materialną a także duchową.
 12. Za rządzących, aby uchwalane przez nich prawo sprzyjało rozwojowi życia małżeńskiego i rodzinnego.
 13. Intencje własne....

Page was started with Mobirise web templates